Dobrodošli in dobrodošle

v spletnem delu kombiniranega usposabljanja, ki je namenjeno samostojnemu raziskovanju vsebin in dopolnitvi bolj izkustvenih srečanj v živo.

V spodnjih štirih modulih se boste seznanili z globalnim učenjem in tremi dimenzijami, povezanimi z njim:

– medkulturnostjo

potrošniškim življenjskim slogom

– razvojem


Ob srečanju s pojmom globalno učenje se velikokrat porodijo vprašanja, kot so:

– Kaj vse je globalno učenje?

– Ali se koncept “globalnega” navezuje na nekaj splošnega? Globaliziranega? Orientiranega na svetovne probleme?

– Kako se povezuje z ostalimi pristopi izobraževanja in od njih razlikuje? V čem jim je podoben?

– Do kakšnega znanja globalno učenje vodi? Ali vključuje tudi kakšne veščine, spretnosti? Kakšne?

– Kako se globalno učenje povezuje z medkulturnostjo, razvojem, življenjskim slogom?

Cilj prvega, uvodnega modula, ki je pred vami, in delno tudi preostalih treh, je med drugim ta, da se čimbolj približamo odgovorom na zgornja vprašanja, prav tako pa, da si začnemo postavljati nova.


Za poglobljeno razumevanje vsebin je zaželeno znanje angleščine. Besedila v modulih so sicer v slovenščini, nekatera gradiva, kot so videi, PPT predstavitve, priporočena literatura ipd., pa tudi v angleščini.


AVTORJI IN AVTORICE MODULOV:

Uvod v globalno učenje: Viktorija Kos, Alma Rogina, Jure Urekar, Manca Šetinc Vernik

Medkulturnost: Manca Šetinc Vernik, Viktorija Kos, Alma Rogina

Razvoj: Mateja Kraševec, Alma Rogina, Viktorija Kos, Manca Šetinc Vernik

Potrošniški življenjski slog: Petra Perne, Manca Šetinc Vernik, Viktorija Kos


AVTOR ILUSTRACIJ:

Dalibor Kazija


AVTORJA GRAFITOV:

Luis Alejandro Vasquez Aliaga – TinTin

Jaime Rodriguez Inungaray


FOTOGRAFIJE IN VSEBINA: Društvo Humanitas, 2019


MODULI

Prikazanih 1-5 od 5 modulov

Zaščiteno: 1. Uvodno usposabljanje za prostovoljce in prostovoljke

7
students
Free

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

Free

Zaščiteno: 1. Uvod v globalno učenje

63
students
Free

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

Free

Zaščiteno: 2. Medkulturnost

52
students
Free

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

Free

Zaščiteno: 3. Potrošniški življenjski slog

38
students
Free

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

Free

Zaščiteno: 4. Razvoj

30
students
Free

Ni izvlečka, ker je prispevek zaščiten.

Free