Na spletni strani, ki je pred vami, lahko:

 • najdete več informacij o našem delovanju in aktivnostih
 • se registrirate za dostop do usposabljanja
 • dostopate do modulov usposabljanja v okviru projekta “Globalni izzivi – Globalni predmeti”
 • upravljate svoj osebni profil.

Fotogalerija

O NAS

O NAS

POSLANSTVO IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA

Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje je nevladna, neprofitna in neodvisna organizacija, ki deluje na področju globalnega učenja in programa podpore otrokom in lokalnim skupnostim.

Z izobraževanjem in informiranjem o globalnih izzivih in problemih skušamo predvsem mlade ozaveščati o globalni soodvisnosti ter vlogi, ki jo kot posamezniki in posameznice igramo v svetu. S spodbujanjem strpnosti, odgovornosti, pravičnosti in spoštovanjem človekovih pravic želimo mlade spodbuditi k aktivnemu vključevanju v družbo in družbi odgovornemu življenju.

Pri svojih aktivnostih sodelujemo tako s slovenskimi kot tujimi partnerji. Pri programu programa podpore otrokom in lokalnim skupnostim smo se povezali z organizacijami iz Gane, Burkine Faso in Kenije, na področju globalnega učenja pa sodelujemo z različnimi organizacijami tako v Sloveniji kot tujini. Izvajamo delavnice za učence_ke, dijake_inje in študente_ke, seminarje in usposabljanja za učitelje_ice, predstavnike_ce nevladnih organizacij in ostale multiplikatorje_ke ter prirejamo različne dogodke, namenjene osveščanju javnosti o skupnih globalnih izzivih. Razvijamo tudi različne didaktične materiale (priročnike), interaktivne razstave ter gledališke igre, ki vsebinsko pokrivajo področja, na katerih delujemo.

V okviru specializirane knjižnice Hiša svetov, ki deluje v Knjižnici Otona Župančiča, nudimo literaturo ter video gradivo s področja globalnega učenja, človekovih pravic, medkulturnosti, globalizacije, razvojnih študij, študij konfliktov in miru, okolja, prehrane in vode ter aktivnega državljanstva.

 

KONTAKT

KONTAKT
Društvo Humanitas - Center za globalno učenje in sodelovanje
01 / 430 03 43
gigs@humanitas.si

Zemljemerska ul. 12, 1000 Ljubljana

KLUB UČITELJIC IN UČITELJEV GLOBALNEGA UČENJA

Skupaj s sodelujočimi pedagoškimi delavci_kami smo prepoznali potrebo in priložnost za oblikovanje neformalnega prostora, kjer bi se raznoliki izobraževalci_ke, ki jih globalno učenje zanima, lahko redno srečevali in delili svoje izkušnje. V ta namen smo januarja 2018 ustanovili Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja, ki se mu je do danes pridružilo že več kot 60 učiteljev in učiteljic iz različnih koncev in krajev po Sloveniji. V okviru Kluba se srečujemo vsaka dva meseca, na vsakem srečanju pa preizkusimo in podrobno predstavimo eno od metod globalnega učenja, ki jo lahko učitelji_ce nato uporabijo pri pouku. Pomen Humanitasovega Kluba učiteljic in učiteljev globalnega učenja je prepoznala tudi Evropska mreža za globalno učenje – GENE, ki nam je v letu 2018 podelila nagrado za eno najbolj inovativnih praks globalnega učenja v Evropi (GENE Global Education Innovation Award).

PROJEKT "GLOBALNI IZZIVI - GLOBALNI PREDMETI"

 

Projekt Globalni izzivi – Globalni predmeti je triletni projekt, v katerem sodeluje 11 projektnih partnerjev iz devetih evropskih držav, sofinanciran pa je s strani Evropske komisije ter Ministrstva za zunanje zadeve RS. Z raznolikimi projektnimi aktivnostmi želimo učitelje in učiteljice še dodatno motivirati in usposobiti za naslavljanje globalnih izzivov (tudi bolj občutljivih) v razredu ter jih spodbuditi k vključevanju tem, povezanih s Cilji trajnostnega razvoja, v medpredmetno in predmetno poučevanje. V ta namen razvijamo celosten okvir globalnega učenja in priročnike za naslavljane globalnih izzivov v razredu, organiziramo usposabljanja za pedagoške delavce_ke ter nudimo podporo učiteljem_icam in učencem_kam pri pripravi kampanj in lokalnih akcij. O pomenu vključevanja globalnega učenja v formalno in neformalno izobraževanje osveščamo tudi izobraževalne in pedagoške institucije, politične odločevalce_ke ter ostale zainteresirane.

Za več informacij se lahko obrnete na vodjo projekta Almo Rogina ( alma@humanitas.si ).

 

USPOSABLJANJE:

USPOSABLJANJE:

Usposabljanje je namenjeno pedagoškim delavcem in delavkam, tudi bodočim, ki jih zanima, kako v formalno in neformalno poučevanje vnesti globalno dimenzijo ter s pomočjo pristopa globalnega učenja nasloviti družbene in okoljske izzive našega časa.

Usposabljanje bo potekalo tako v živo kot preko spleta. Tekom usposabljanja se boste seznanili s pristopom globalnega učenja ter se poglobili v razumevanje medkulturnosti, razvoja in potrošniškega življenjskega sloga. Na srečanjih v živo se boste seznanili z omenjenimi tematskimi sklopi na interaktiven način, nato pa nadaljevali individualno delo preko spletnih modulov.

 • Oktober 2019: Prvo srečanje bo potekalo 17. 10. 2019 v Ljubljani. Namenjeno bo uvodni predstavitvi pristopa globalnega učenja ter poteka usposabljanja (uporaba spletne platforme, mentorstvo, pridobitev certifikata).
 • Oktober – november 2019: Individualno delo preko spletne platforme – modul Uvod v globalno učenje in modul Medkulturnost.
 • November 2019: Drugo srečanje v živo in predstavitev različnih načinov za naslavljanje obravnavanih tematskih sklopov v praksi.
 • November – december 2019: Individualno delo preko spletne platforme – modul Razvoj in modul Potrošniški življenjski slog.
 • Januar 2020: Tretje srečanje v živo bo namenjeno predstavitvi izbranih primerov učnih ur z globalno dimenzijo, možnosti za nadaljnje sodelovanje ter podelitvi certifikatov.

Pogoji za pridobitev certifikata o uspešno opravljenem usposabljanju:

 • prisotnost na najmanj 2/3 srečanj v živo
 • uspešno zaključeni moduli na spletni platformi
 • priprava učne ure ali aktivnosti na eno izmed obravnavanih tem, s katero boste svoje učence_ke spodbudili k izvedbi akcije ali kampanje v lokalnem okolju.